Xuống suối vàng
{bút hết mực}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Liệt dương rồi :|. Không cần định nghĩa thêm.

Bút là 1 dụng cụ để viết và đè lên giấy. Khi viết thì đầu bút bắn ra mực và dính vào giấy. Bút hết mực thì đầu bút ko bắn ra mực, ko dính vào giấy.

đăng bởi Mi_an_lien đến từ Nha` Xac (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bút hết mực"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com