what the fuck?
{bơ đậu phụng}
Nguồn gốc hình ảnh trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

ý chỉ phân do hình ảnh giống giống nhau, tương tự nhau.

P ơi mày qua nhà tao, tao làm bánh bì bơ đậu phụng cho mà ăn

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (October 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bơ đậu phụng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com