quay
{bơm}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Kích động, khiêu khích

A. Mi đang ngồi đây à, tau thấy con Hiền nó đang đi với thằng có con Mẹt màu đen biển Hà Nội hình như đi Cữa lò rồi thì phải <BR/>B. Đừng có bơm tau, bơm nhật à :D

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 08, 2009)
2

đánh cho bầm dập

hoặc làm cho sự việc thêm to lớn

tao bơm ông xếp tao lên, ổng khoái lắm

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bơm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com