lên xe hoa
{bơm banh}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

giống bơm bụng: làm có thai

tình trạng bơm banh hàng loạt đang tiếp diễn nhiều nơi trên địa bàn thành phố

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bơm banh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com