hãm tài
{bơm hậu}
1

chơi xấu sau lưng, chắc xuất phát từ cái vụ dân beđê hay đâm đít nhau, khó hiểu

A: cha, lão tử kiếm mày wá chời, ai tố mày dạ pa??

B: rồi, bị thằng lừa N bơm hậu gồi...

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (November 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bơm hậu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com