gấu
{bơm máu}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

lấy thêm tiền, thường là ghé qua bank rút tiền hay ATM nào cũng được.

Ku đợi tao chút nha, tao ghé vô Wamu bơm chút máu đã.

OK, mày bơm mấy lít dạ?

Ai biết, còn nhiêu bơm nhiêu.

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bơm máu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com