thông thầu
{bư}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

từ ám chỉ sự ngu ngốc của 1 người nào đó

mày bư wa' đi, có trái cam mà gọt ko xong

tags ngu ngốc
đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 18, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bư"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com