pó chim
{bướm lông xanh}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Nói về ohụ nữ dâm ô hay tìm cách dụ dỗ nam giới để quan hệ tình dục

Vừa rồi có hai thằng bị ở tù oan vì bị con bướm lông xanh tuổi vị thành niên cho vào tròng

đăng bởi cappuchino đến từ Sài Gòn (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bướm lông xanh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com