mướp
{bướm đêm}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

chỉ những cô gái đứng đường vào ban đêm

Khu cầu Thị Nghè nổi tiếng với nhiều bướm đêm đứng lảng vảng

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (October 25, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bướm đêm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com