Lốp căng
{bấm nút}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Giồng như phắn hay lượn , muốn kêu ai đó biến đi .
Còn gọi tắt là "Bấm" !

Ê thằng kia , "bấm" đi cho đẹp trời !

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 12, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bấm nút"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com