Chầu ông bà
{bất tử}
Nguồn gốc đồng âm thán từ
Hậu quả vô hại
1

bất thình lình, thường dùng trong miền Nam

thằng đó hay nổi khùng bất tử lắm, tránh xa nó tối thiểu 16 mét 50.

Bố đi làm về thấy con đang rửa chén:
- Ái chà, sao siêng bất tử vậy con?!

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (September 29, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Tôi đang qua khúc cua thì bất tử 1 chiếc xe phóng qua suýt đâm vào tôi.
đăng bởi khatrungan
Hình Minh Họa Cho Từ "bất tử"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com