Lốp căng
{bật}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Chỉ hành vi phản kháng, chống lại người khác.

Mày dám bật lại bố mày hả?

đăng bởi Katatunix đến từ Viva Emptiness (September 27, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bật"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com