Đái bắn
{bật ngửa}
Nguồn gốc thán từ trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

thán từ, dùng để chỉ sự bất ngờ khi 1 việc gì đó xảy ra ko như ý muốn hay 1 sự việc đến với bản thân quá bất ngờ

- Nghe nói thằng Nhật bị đụng xe chết tươi tối hôm wa đó!
- Bật ngửa chưa, mới sáng hôm wa nó còn đi uống cafe với tao, thế mà!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 26, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bật ngửa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com