khô máu
{bắc 54}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

từ dùng để chỉ những người bắc di cư vào miền Nam những năm 1954

khu Tân Bình là một trong những khu người Bắc 54 sống nhiều nhất

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bắc 54"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com