chơi
{bắc 75}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

từ dùng để chỉ những người bắc vào Nam năm 1975, hoặc còn dùng để ám chỉ những người cầm quyền của miền bắc sau sự kiện 30-4-1975

Ông nội tao là dân Bắc 75

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bắc 75"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com