Đỉnh
{bắc cạn}
1

- tên một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. <BR/> <BR/>- từ nói lái, bắc cạn = bán cặc <BR/> <BR/>

bắc cạn

đăng bởi thienvy2001 đến từ USA (June 10, 2010)
2

uống hết ly

nào anh em bắc cạn nào

đăng bởi đến từ hn (September 24, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bắc cạn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com