máng xối
{bắn}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả phù mỏ
1

xuất tinh

tối qua tao bắn 3 lần

đăng bởi thienvy2001 đến từ USA (June 10, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bắn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com