mái hiên
{bắn máy bay}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả vô hại
1

Xuất tinh trong lúc ngủ đối với những người bị mộng tinh hoặc các chàng trai đang ở tuổi dậy thì

Tối qua bắn máy bay hay sao mà sáng tắm sớm vậy, mậy?

đăng bởi kieunu_82 đến từ Miền Nam (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bắn máy bay"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com