wth
{bắn pháo hoa}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả hậu quả khó lường
1

hành động xuất tinh ở nam giới

ê này. tối đi bắn pháo hoa không?

đăng bởi accost đến từ Hà Nội (October 03, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bắn pháo hoa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com