giang hồ
{bắt giun kim}
1

Chỉ hành động kích thích tình dục banừg cách liếm lỗ đít

Em ấy bắt giun chim rất nhiệt tình

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bắt giun kim"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com