pó chim
{bể}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

Hỏng, sai lầm, vỡ nợ

Thằng cha đó giàu lắm nhưng năm ngoái bể quả thế là toi

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 06, 2009)
2

Chỉ biển

Bể thẳm khôn cùng!

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bể"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com