wth
{bển}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

TL chỉ những cái j thuộc về nước ngoài,thường là ở Mỹ

A:ui,hôm nay gặp thằng C,anh hai ở Bển mới dìa
B:thế à,nghe nói ở Bển ,thằng cha làm ăn ngon lắm ha,việt kiều có khác
A:uh,nó xách từ bển về bao nhiêu là đồ chơi,hay lắm ông ạ
B:chim giả,hay bao gai
A:cả hai,có cả manowcanh nữa,1 đống Playboy nữa ,phê phải biết

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bển"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com