đi cày
{bỉ vỏ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ người đàn bà móc túi

\"Bỉ vỏ\" là tên một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyên Hồng.

đăng bởi Lê Quang Đức đến từ SG (August 10, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bỉ vỏ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com