phê
{bịnh}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

không chấp nhận được, không mang nghĩa tiêu cực hoặc có ác ý, thường dùng giữa bạn bè với nhau

Lừa T bịnh de kiu, đi ngủ đi.

Quá bịnh! quá bịnh!

Internet ở đây bịnh quá! Không download gì được.

tags lừa xìu man
đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bịnh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com