cam
{bỏ sỉ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nói một lần nhiều quá, chửi một lần nhiều việc gom lại mà chửi. Người nghe không tiếp thu hết được.

Mày bỏ sỉ vậy ai chịu cho thấu mày?!

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 21, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bỏ sỉ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com