gãy
{bố khỉ}
Nguồn gốc thán từ trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

1 từ mang nghĩa gần như khỉ gió hoặc chết tiệt

Thằng bố khỉ này làm ăn như shit!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bố khỉ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com