khái
{bốc phét}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Dùng để chỉ ai đó nói không đúng sự thật.

A. Hôm qua tao kiếm được 1 tỷ
B. Bốc phét.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 24, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bốc phét"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com