wth
{bốn huyền}
Nguồn gốc ngoại ngữ đồng âm
Hậu quả chửi rủa
1

4 là for, phiên âm là pho. pho huyền phò. Thường dùng trên yahoo

đúng là 4 huyền

đăng bởi hoainam88 đến từ abc (December 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bốn huyền"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com