buồi
{bồ câu trắng}
Nguồn gốc hình ảnh trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Thiệt ra từ này là chỉ cái xe CSGT sử dụng thôi. Còn từ để chỉ chính xác CSGT thì là từ tục hơn : <BR/>- Chó vàng.

Thằng đó lấy chiếc cup 50cc mà chạy thoát bồ câu trắng, dễ nễ thiệt!

đăng bởi hacdaibang đến từ gialai (April 20, 2009)
2

Ám chỉ các chiến sĩ Cảnh Sát Giao Thông (CSGT)

bồ câu trắng... Pháp khác bồ câu ta chỗ nào?

- Ê, đi bão không?
- Giờ này các chú bồ câu (trắng) hay lượn lờ lắm đó.

đăng bởi SqueaK đến từ HCMc (March 25, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bồ câu trắng"
Chú em đã bị bác bồ câu trắng tuýt, chối cãi gì nữa
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com