đuối lý
{bộ 4t}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại hậu quả khó lường
1

Bộ Thông tin & Truyền thông

Bộ trưởng bộ 4T hôm nay nói XYZ.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bộ 4t"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com