hai cái ống tre
{bụi đời}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Ám chỉ những người sống lang thang ngoài lề đường

1. Đồ bụi đời!

đăng bởi khatrungan đến từ Trung an - Cát Minh - Phù Cát - Bình Định (February 04, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
những cơn gió cuốn theo những hạt bụi, những hạt bụi cuốn theo những mãnh đời khác nhau,.....
đăng bởi Từ Trọng Đức
Hình Minh Họa Cho Từ "bụi đời"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com