otaku
{bứt}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

tách 1 bộ phận ra khỏi khối thống nhất của nó

Cô dặn các bé không được bứt hoa!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bứt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com