Hỏng giỡn nha bưởi
{b52}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả phù mỏ
1

tên nào xạo, láo không ai chịu được

- Ta là cháu ngoan Bác Hồ

- Tên này b52 không chịu được

đăng bởi tinh_buon_hcm đến từ HCM city of course (March 28, 2008)
2

bom, địt, xì hơi

mày thả bom b52 thúi quá ròm ơi

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 28, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "b52"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com