1 vé
{ba chân}
1

chỉ đàn ông( có cặp giò và bộ phận sinh dục )

nghe tên là bik thèng này 3 chân rồi

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ba chân"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com