hàng độc
{ba gai}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

chỉ những người làm những chuyện shock, chẳng ai ưa, ngứa mắt

- Thằng Huy mới đập ông thầy nó xong
- ba gai dữ vậy

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (October 25, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ba gai"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com