Hồ Cẩm Đào
{ba không}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Động từ, danh từ chỉ hành động hoặc sự việc cảng giác. Tại miền Bắc Việt nam thời Mỹ đánh phá để giữ bí mật nếu có người lạ hỏi thông tin liên quan đến an ninh, quốc phòng, kinh tế đều thực hiện ba không. Không nghe, không thấy, không biết.

Thực hiện ba không nhé!

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 31, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ba không"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com