ếch pha cóc
{ba lô ngược}
Nguồn gốc hình ảnh
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

mang thai, có hình ảnh giống đang mang ba lô ngược

Con nhỏ đó hả, giờ mang ba lô ngược rồi

đăng bởi thaidoloilom đến từ Vietnam (October 24, 2010)
2

một trong những hậu quả có thể xảy ra nếu bạn bất cẩn khi chơi trò đóng cọc, chẳng hạn như quá tin tưởng vào biện pháp khóc ngoài quan ải

Tết tây xách ba lô làm chuyến đi chơi tới tết ta về, đến tết độc lập đã thấy đeo ba lô ngược.

đăng bởi luanphan đến từ Hanoi (January 22, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ba lô ngược"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com