Bà cố
{ba mươi lăm}
1

35- dê, háo sắc

" thèng ba muơi lăm đó mà đụng tao tao đập cho phù mỏ"

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Cái đồ ba mươi lăm xồm!
đăng bởi khatrungan
Hình Minh Họa Cho Từ "ba mươi lăm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com