bồ câu trắng
{ba ruộng}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

chỉ người dân quê chân chất thường là nghèo khó nhưng do bán đất nhà đất ruộng nên giàu có hơn.

- Bèo ơi mày thấy chú Sáu đi xe Lexus kia không? Sao nhìn ông ấy giống ... giống...

- giống gì nữa, chính là chú ba ruộng đó!!

- à... nhiều ruộng thế

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (February 27, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ba ruộng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com