Bà cố
{ba sọc dưa}
1

tính từ: quá sợ hãi

Mày mà đánh đấm ai, thấy giang hồ là ba sọc dưa rồi

tags vcl vl vkl kinh
đăng bởi Thu Phương đến từ Việt Nam (April 02, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ba sọc dưa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com