nắng cực
{ba tàu}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

danh từ dùng để ám chỉ người Hoa ở khu Sài Gòn-Chợ Lớn

dân ba tàu rất thích hủ tiếu xào

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 14, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ba tàu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com