phim số em xui
{ba xàm ba láp}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

tính từ dùng để chỉ việc một người nói chuyện trên trời dưới đất không đâu vào đâu

mày đừng nói chuyện với nó! Nó ba xàm ba láp lắm

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 09, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ba xàm ba láp"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com