thông thầu
{banana}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chuối, vớ vẩn

Mày banana lắm con ạ, có vậy mà cũng bị lừa.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Câu chuyện banana
đăng bởi khatrungan
Hình Minh Họa Cho Từ "banana"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com