tia
{bao}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nghĩa đen : bao nilon ,bao cao su (bag)
nghĩa lóng : có nghĩa bảo đảm ( guarantee up 99% )

Dâu tươi 10$/kg Bao ngọt đây

tags bao bọc bóc
đăng bởi osamabim đến từ G.G. (March 31, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bao"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com