sạc pin
{bay}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

chỉ mầy, bạn

Đi chơi hông tụi bay?

đăng bởi khatrungan đến từ Trung an - Cát Minh - Phù Cát - Bình Định (February 04, 2014)
2

chơi ma túy, thuốc lắc

Lập hẳn một phi đội bay trong nhà

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bay"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com