Xấu còn đóng vai ác
{bay đêm}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

chỉ sự ăn chơi trác táng thâu đêm suốt sáng

- Tối nay bay đêm với tụi e ko đại ka!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (October 25, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bay đêm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com