xám hồn

Từ 'bd' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'bd':
1
đâm đít

quan hệ tình dục cùng giới dành cho nam.

nhìn bộ lít là chú ấy muốn đâm rồi

các anh gay cứ tối ngày đâm đít nhau mà cười tít mãi thôi... haiizzz

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (February 28, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bd"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com