lăng xê
{bf}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Đơn giản là viết tắt của boyfriend. :D

Chà bf của nhỏ đó coi ổn quá chứ!

tags boy gf bồ
đăng bởi LinhSương đến từ CT (July 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bf"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com