lên xe hoa
{bi}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ tinh hoàn

Ứ hự ...nnmm. mm.... mm.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

bị nó đá trúng bi, tê tới óc

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 08, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com