Tự sướng
{biến}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nói ngắn gọn của câu "Xin vui lòng đi chỗ khác chơi"

"Mày nghe rõ chưa?!"

"Dạ rõ Thiếu Tá!"

"Rồi, nhấn nút! Biến!"

...dzọttt....

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 13, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "biến"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com